Wydawca treści Wydawca treści

POMNIKI PRZYRODY

Pomniki przyrody to pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupienia o szczególnej wartości naukowej, kulturowej, historycznej i krajobrazowej. Muszą odznaczać się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je spośród innych tworów, mogą to być np. sędziwe drzewa i krzewy, źródła i wodospady, wywierzyska, skałki jary, głazy narzutowe, jaskinie. Wprowadzane są rozporządzeniem wojewody lub uchwałą rady jednostki samorządu lokalnego.

Pomniki przyrody zlokalizowane na terenie Nadleśnictwa Szklarska Poręba:

  1.     drzewa - 2 żywotniki zachodnie i 1 świerk pospolity na dziedzińcu siedziby nadleśnictwa,
  2.     grupa skał granitowych "Złoty Widok" w Michałowicach,
  3.     drzewo - jesion wyniosły w Leśnictwie Rozdroże,
  4.     drzewo - jesion wyniosły w Leśnictwie Michałowice.