Lista aktualności Lista aktualności

AKTUALIZACJA! OKRESOWY ZAKAZ WSTĘPU DO LASU

W związku ze stwierdzonym potencjalnym zagrożeniem niewybuchami oraz przedmiotami niebezpiecznymi, wprowadzamy okresowy zakaz wstępu do lasu na terenie Leśnictwa Roztoka (od dnia 01.07.2024 r. do 31.12.2024 r.).

 

Szlak zielony prowadzący w stronę Michałowic oraz niebieski w stronę Piechowic i Wodospadu Szklarski pozostają otwarte dla ruchu turystycznego.

 

Prosimy o stosowanie się do zakazu na wskazanym obszarze.


Wyk. Jakub Tomza