Wydawca treści Wydawca treści

GATUNKI CHRONIONE I OBIEKTY PRZYRODY NIEOŻYWIONEJ

Gatunkami chronionymi są gatunki roślin, grzybów lub zwierząt objęte prawną ochroną państwową. Za ich niszczenie, zrywanie, wykopywanie, zabijanie i inne działania szkodliwe przewiduje się określone kary. Przyrodę nieożywioną stanową abiotyczne składniki ekosystemów, m.in. formy geologiczne.

W 1995 r. nadleśnictwo wykonało wstępną waloryzację przyrodniczą lasów, inwentaryzując stan przyrody.

W roku 2007 zinwentaryzowano siedliska i gatunki przyrodnicze, wymagające ochrony w formie wyznaczenia obszarów Natura 2000.

Na bieżąco gromadzone są informacje dotyczące nowych stanowisk gatunków chronionych.

Stwierdzono występowanie około 400 gat. roślin, w tym wielu chronionych.

Spośród nich na szczególną uwagę zasługują wpisane do Polskiej Czerwonej Księgi Roślin:

 • brzoza karłowata,
 • wełnianeczka darniowa,
 •  gnidosz sudecki.

Do charakterystycznej roślinności Sudetów Zachodnich należą:

 • paproć podrzeń żebrowiec,
 • widłak wroniec,
 • pospolicie występująca goryczka trojeściowa,
 • lepiężnik biały i różowy,
 • arnika górska,
 • ciemiężyca zielona,
 • naparstnica purpurowa i zwyczajna.

Ciekawymi przedstawicielami świata zwierzęcego są:

 • salamandra plamiasta,
 • traszki: górska, grzebieniasta i zwyczajna,
 • żmija zygzakowata.

Stwierdzono występowanie ponad 100 gatunków ptaków. Najciekawsze z nich to objęte ochroną strefową:

 • cietrzew (łącznie 640 ha stref ochrony konserwatorskiej),
 • bielik (jedno gniazdo ze strefą ochronną o pow. 43 ha),
 • puchacz.

Oprócz wymienionych na uwagę zasługują:

 • płochacz halny (wyjątkowo zimujący),
 • kania rdzawa,
 • krogulec,
 • włochatka,
 • sóweczka,
 • gołąb siniak,
 • pluszcz,
 • orzechówka,
 • dzięcioły: zielony, zielonosiwy, czarny i dzięciołek,
 • skowronek borowy (lerka).

Głuszec ustąpił z tych terenów, ostatnie toki obserwowano w Leśnictwie Skalno w 1978 r.

Nieczynne sztolnie, zwłaszcza w okolicach Piechowic są środowiskiem licznych gatunków nietoperzy.

Licznie występują obiekty przyrody nieożywionej stanowiące atrakcyjne miejsca widokowe - Krzywa Baszta, Krucze Skały, Wysoki Kamień, Złoty Widok, Sowie Skały, Owcze Skały, Skalna Brama  Borówczane Skały, Zakręt Śmierci, Zwalisko, Wysoka Kopa, Złote Jamy.

Przez teren nadleśnictwa przebiegają liczne szlaki turystyczne, nartostrady, trasy narciarskie "Biegu Piastów", ścieżki rowerowe i szlaki konne. Wszystkie te obiekty są masowo odwiedzane przez turystów, dla których przygotowano miejsca postoju pojazdów, wiaty, ławki.