Wydawca treści Wydawca treści

Szałasy w Nadleśnictwie Szklarska Poręba

W ramach projektu pn.: „Rozwój infrastruktury dla potrzeb edukacji ekologicznej społeczeństwa poprzez utworzenie ścieżki przyrodniczej na obszarach Natura 2000 w Szklarskiej Porębie” Miasto Szklarska Poręba realizuje na gruntach Nadleśnictwa Szklarska Poręba budowę 11 drewnianych szałasów w stylu fińskim.

Miasto Szklarska Poręba w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013  - Działanie 4.7 „Ochrona bioróżnorodności i edukacja ekologiczna" realizuje na gruntach Nadleśnictwa Szklarska Poręba  projekt pn.: „Rozwój infrastruktury dla potrzeb edukacji ekologicznej społeczeństwa poprzez utworzenie ścieżki przyrodniczej na obszarach Natura 2000 w Szklarskiej Porębie". Realizacja ww. projektu polega na urządzeniu 11 miejsc widokowych poprzez posadowienie w nich jedenastu nietrwale związanych z gruntem szałasów. Prace związane z budową szałasów rozpoczęły się w sierpniu 2013 r., a ich zakończenie planowane jest w październiku 2014 r. Całkowita wartość projektu wynosi  410 621,62 zł  netto, z czego 85%  dofinansowane jest ze środków Unii Europejskiej.

Szałasy położone są przy szlakach turystycznych, ścieżkach rowerowych i szlakach narciarskich. Forma i niewielkie wymiary obiektów (od 31 do 34 m2 w zależności od możliwości terenowych) pozwoliły na ich wpasowanie w otoczenie oraz stworzenie miejsc dla wypoczynku i edukacji przebywającym w nich turystom. Dodatkowo realizacja przedsięwzięcia korzystnie wpłynie na turystyczne zagospodarowanie gruntów leśnych Nadleśnictwa Szklarska Poręba a przez to na pozytywne postrzeganie Lasów Państwowych.

Mamy nadzieje, że szałasy to przykład dobrej współpracy pomiędzy Nadleśnictwem Szklarska Poręba i Miastem Szklarska Poręba, która zaowocuje w przyszłości innymi projektami, przybliżającymi przyrodnicze, turystyczne i krajoznawcze walory naszego regionu. A odwiedzający nas turyści szanować będą rezultaty tej współpracy, które służyć im będą przez długie, długie… lata.

Zapraszamy do odwiedzania naszego nadleśnictwa, wędrówek po górskich lasach oraz odkrywania nowych miejsc i piękna polskiej przyrody!!!

                                                                                                                             Darz Bór!!!