Wydawca treści Wydawca treści

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA WYKONANIE ZADANIA W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN." CZYNNA OCHRONA CIETRZEWIA NA GRUNTACH W ZARZĄDZIE LASÓW PAŃSTWOWYCH W POLSCE": NADZÓR NAD PTAKAMI I DOKARMIANIE W NADLEŚNICTWIE SZKLARSKA PORĘBA

Nadleśnictwo Szklarska Poręba zaprasza do składania ofert na wykonanie zadań w ramach realizacji projektu rozwojowego w Lasach Państwowych pod nazwą „Czynna ochrona cietrzewia na gruntach w zarządzie Lasów Państwowych w Polsce”:

I.             Nadzór nad ptakami w okresie wsiedlania

II.            Dokarmianie cietrzewi w okresie adaptacji

III.          Nadzór nad powierzchniami i dokarmianie cietrzewi po wsiedleniu

 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi obejmującej całodobowy dozór powierzchni adaptacyjnej i dokarmianie ptaków- osobników cietrzewia  (zakup, przygotowanie i podawanie odpowiedniej karmy) w przewidywanym okresie od 01.08.2022 r. do 31.10.2022 r. (Zadanie I i II) oraz od 01.11.2022 r. do  15.12.2022 r. (Zadanie III)
2. Szczegółowy opis zamówienia i zakresu pracy osoby nadzorującej stanowi załącznik nr 1.

3. Termin realizacji zamówienia: od 01.08.2022 r. do 15 grudnia 2022 r.

4. Oferty należy składać do 29.07.2022 r. do godz. 10.00 w sekretariacie Zamawiającego przy ul. ul. Krasińskiego 6 (58-580) Szklarska Poręba- osobiście, poczta elektroniczną lub tradycyjną.

5. Oferty będą oceniane według następujących kryteriów: cena – 100%

6. Osoba upoważniona do kontaktu: Kamila Korkuz, tel. 0 75 717 23 32 wew. 336  lub 691 141 690 ( w godzinach 7:00 do 15:00).

7. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w  formie pisemnej,  czytelnie w języku polskim, podając nazwę i adres Zamawiającego oraz adnotacje:

Oferta na realizację zadań w ramach projektu „Czynna ochrona cietrzewia na gruntach w zarządzie Lasów Państwowych w Polsce”

I. Nadzór nad ptakami w okresie wsiedlania.

II. Dokarmianie cietrzewi w okresie adaptacji.

III. Nadzór nad powierzchniami i dokarmianie cietrzewi po wsiedleniu

 

8. W przypadku złożenia dokumentów bezpośrednio w sekretariacie Zamawiającego należy swoją ofertę zabezpieczyć w kopercie. Na kopercie należy napisać: Oferta na realizację zadania w ramach projektu „Czynna ochrona cietrzewia na gruntach w zarządzie Lasów Państwowych w Polsce”:

I.             Nadzór nad ptakami w okresie wsiedlania

II.            Dokarmianie cietrzewi w okresie adaptacji

IV.          Nadzór nad powierzchniami i dokarmianie cietrzewi po wsiedleniu.

Nie otwierać do 29.07.2022, do godz. 10:00.

 


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA WYKONANIE ZADANIA W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN." CZYNNA OCHRONA CIETRZEWIA NA GRUNTACH W ZARZĄDZIE LASÓW PAŃSTWOWYCH W POLSCE": ODŁÓW I WYWOŻENIE JASTRZĘBI- OBSŁUGA PUŁAPEK I WYWOŻENIE SCHWYTANYCH PTAKÓW.

Nadleśnictwo Szklarska Poręba zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania w ramach realizacji projektu rozwojowego w Lasach Państwowych pod nazwą „Czynna ochrona cietrzewia na gruntach w zarządzie Lasów Państwowych w Polsce”: Odłów i wywożenie jastrzębi- obsługa pułapek i wywożenie schwytanych ptaków.

 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi obejmującej odłów do 10 osobników jastrzębia Accipiter genitalis na terenie Nadleśnictwa Szklarska Poręba

2. Szczegółowy opis zamówienia i zakresu pracy osoby nadzorującej stanowi załącznik nr 1.

3. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 30.11.2022 r.

4. Oferty należy składać do 08.07.2022 r. do godz. 10.00 w sekretariacie Zamawiającego przy ul. ul. Krasińskiego 6 (58-580) Szklarska Poręba- osobiście, poczta elektroniczną lub tradycyjną.

5. Oferty będą oceniane według następujących kryteriów: cena – 100%.

6. Osoba upoważniona do kontaktu: Elżbieta Gerega, tel. 0 75 717 23 32 wew. 334, tel. kom. 609 851 368 (w godzinach 7:00 do 15:00).

7. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w  formie pisemnej,  czytelnie w języku polskim, podając nazwę i adres Zamawiającego oraz adnotacje: Oferta na realizację zadania w ramach projektu „Czynna ochrona cietrzewia na gruntach w zarządzie Lasów Państwowych w Polsce”: ODŁOW I WYWOŻENIE JASTRZĘBI- OBSŁUGA PUŁAPEK I WYWOŻENIE SCHWYTANYCH PTAKÓW.

8. W przypadku złożenia dokumentów bezpośrednio w sekretariacie Zamawiającego należy swoją ofertę zabezpieczyć w kopercie. Na kopercie należy napisać: Oferta na realizację zadania w ramach projektu „Czynna ochrona cietrzewia na gruntach w zarządzie Lasów Państwowych w Polsce”: ODŁOW I WYWOŻENIE JASTRZĘBI- OBSŁUGA PUŁAPEK I WYWOŻENIE SCHWYTANYCH PTAKÓW. Nie otwierać do 08.07.2022, do godz. 10:00.


Zaproszenie do składania ofert na wykonanie zadania w ramach realizacji projektu pn." Czynna ochrona cietrzewia na gruntach w zarządzie Lasów Państwowych w Polsce": Odłów i wywożenie jastrzębi- obsługa pułapek i wywożenie schwytanych ptaków.

Nadleśnictwo Szklarska Poręba zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania w ramach realizacji projektu rozwojowego w Lasach Państwowych pod nazwą „Czynna ochrona cietrzewia na gruntach w zarządzie Lasów Państwowych w Polsce”: Odłów i wywożenie jastrzębi- obsługa pułapek i wywożenie schwytanych ptaków.

 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi obejmującej odłów do 10 osobników jastrzębia Accipiter genitalis na terenie Nadleśnictwa Szklarska Poręba

2. Szczegółowy opis zamówienia i zakresu pracy osoby nadzorującej stanowi załącznik nr 1.

3. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 30.11.2021 r.

4. Oferty należy składać do 15.07.2021 r. do godz. 10.00 w sekretariacie Zamawiającego przy ul. ul. Krasińskiego 6 (58-580) Szklarska Poręba- osobiście, poczta elektroniczną lub tradycyjną.

5. Oferty będą oceniane według następujących kryteriów: cena – 100%.

6. Osoba upoważniona do kontaktu: Elżbieta Gerega, tel. 0 75 717 23 32 wew. 334, tel. kom. 609 851 368 (w godzinach 7:00 do 15:00).

7. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w  formie pisemnej,  czytelnie w języku polskim, podając nazwę i adres Zamawiającego oraz adnotacje: Oferta na realizację zadania w ramach projektu „Czynna ochrona cietrzewia na gruntach w zarządzie Lasów Państwowych w Polsce”: ODŁOW I WYWOŻENIE JASTRZĘBI- OBSŁUGA PUŁAPEK I WYWOŻENIE SCHWYTANYCH PTAKÓW.

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie zadania w ramach realizacji projektu pn." Czynna ochrona cietrzewia na gruntach w zarządzie Lasów Państwowych w Polsce": Nadzór nad ptakami i dokarmianie w Nadleśnictwie Szklarska Poręba

Nadleśnictwo Szklarska Poręba zaprasza do składania ofert na wykonanie zadań w ramach realizacji projektu rozwojowego w Lasach Państwowych pod nazwą „Czynna ochrona cietrzewia na gruntach w zarządzie Lasów Państwowych w Polsce”:

I. Nadzór nad ptakami w okresie wsiedlania,

II. Dokarmianie cietrzewi w okresie adaptacji,

III. Nadzór nad powierzchniami i dokarmianie cietrzewi po wsiedleniu.

 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi obejmującej całodobowy dozór powierzchni adaptacyjnej i dokarmianie ptaków- osobników cietrzewia (zakup, przygotowanie i podawanie odpowiedniej karmy) w przewidywanym okresie od 17.07.2021 r. do 31.10.2021 r. (Zadanie I i II) oraz od 01.11.2021 r. do  15.12.2021 r. (Zadanie III).

2. Szczegółowy opis zamówienia i zakresu pracy osoby nadzorującej stanowi załącznik nr 1.

3. Termin realizacji zamówienia: od 17.07.2021 r. do 15 grudnia 2021 r.

4. Oferty należy składać do 15.07.2021 r. do godz. 10.00 w sekretariacie Zamawiającego przy ul. ul. Krasińskiego 6 (58-580) Szklarska Poręba- osobiście, poczta elektroniczną lub tradycyjną.

5. Oferty będą oceniane według następujących kryteriów: cena – 100%

6. Osoba upoważniona do kontaktu: Elżbieta Gerega, tel. 0 75 717 23 32 wew. 334  lub 609 851 368 ( w godzinach 7:00 do 15:00).

7. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w  formie pisemnej,  czytelnie w języku polskim, podając nazwę i adres Zamawiającego oraz adnotacje:

Oferta na realizację zadań w ramach projektu „Czynna ochrona cietrzewia na gruntach w zarządzie Lasów Państwowych w Polsce”

I. Nadzór nad ptakami w okresie wsiedlania.

II. Dokarmianie cietrzewi w okresie adaptacji.

III. Nadzór nad powierzchniami i dokarmianie cietrzewi po wsiedleniu.