Lasy nadleśnictwa

Pod zarządem Nadleśnictwa Szklarska Poręba znajduje się ponad 14 tys. ha lasów. Tutejsi leśnicy opiekują się także 407,05 ha lasów prywatnych.

Lasy regionu

Lasy w regionie Dolnego Śląska zajmują powierzchnię około 560 tys. ha. 93% dolnośląskich lasów znajduje się w zarządzie nadleśnictw RDLP we Wrocławiu. Pozostałe 7% to lasy prywatne, lasy gminne, lasy komunalne, lasy w Zasobie Agencji Nieruchomości Rolnych oraz lasy parków narodowych (1,7%).

Leśny Kompleks Promocyjny "Sudety Zachodnie"

Leśne kompleksy promocyjne są dużymi obszarami lasu, wchodzącymi w skład jednego lub kilku nadleśnictw. Pokazują zmienność warunków siedliskowych, różnorodność składu gatunkowego lasu i wielość pełnionych przez niego funkcji. Poprzez działalność edukacyjną i wspieranie badań naukowych umożliwiają szerszy kontakt między leśnikami a społeczeństwem.

Polskie lasy

Polska jest w europejskiej czołówce, jeśli chodzi o powierzchnię lasów. Zajmują one 29,2 proc. terytorium kraju, rosną na obszarze 9,1 mln ha. Zdecydowana większość to lasy państwowe, z czego prawie 7,6 mln ha zarządzane jest przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe.

PGL Lasy Państwowe

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe to największa w Unii Europejskiej organizacja zarządzająca lasami należącymi do Skarbu Państwa, obchodząca w tym roku 90-lecie istnienia.