Oferta edukacyjna

Serdecznie zapraszamy Państwa do odwiedzenia naszych terenów i zapoznania się z przebiegami ścieżek dydaktycznych oraz Ośrodkiem Edukacji Ekologicznej „Jeleniówka” w Chromcu. Dla zorganizowanych grup, po uzgodnieniu terminu, zapewniamy leśnika (edukatora) -przewodnika.