Lasy nadleśnictwa

Pod zarządem Nadleśnictwa Szklarska Poręba znajduje się ponad 14 tys. ha lasów. Tutejsi leśnicy opiekują się także 407,05 ha lasów prywatnych.

Lasy regionu

Lasy w regionie Dolnego Śląska zajmują powierzchnię około 560 tys. ha. 93% dolnośląskich lasów znajduje się w zarządzie nadleśnictw RDLP we Wrocławiu. Pozostałe 7% to lasy prywatne, lasy gminne, lasy komunalne, lasy w Zasobie Agencji Nieruchomości Rolnych oraz lasy parków narodowych (1,7%).

Leśny Kompleks Promocyjny "Sudety Zachodnie"

Leśne kompleksy promocyjne są dużymi obszarami lasu, wchodzącymi w skład jednego lub kilku nadleśnictw. Pokazują zmienność warunków siedliskowych, różnorodność składu gatunkowego lasu i wielość pełnionych przez niego funkcji. Poprzez działalność edukacyjną i wspieranie badań naukowych umożliwiają szerszy kontakt między leśnikami a społeczeństwem.

Polskie lasy

Polen gehört in Bezug auf die Waldfläche zur europäischen Spitze. Diese nimmt mit 9,1 Mio. ha 29,2 % der Gesamtfläche ein. Die Mehrheit der Wälder sind Staatseigentum, das durch den Staatsforstbetrieb „Lasy Państwowe" („Staatsforste") (PGL LP) verwaltet wird.

PGL Lasy Państwowe

Der Staatsforstbetrieb „Lasy Państwowe" ist das größte Unternehmen auf der Ebene der staatlichen Forstverwaltung in der Europäischen Union. Er wird in diesem Jahr 90 Jahre alt.