Asset Publisher Asset Publisher

SPRZEDAŻ DREWNA

Nadleśnictwo Szklarska Poręba prowadzi sprzedaż drewna w oparciu o zarządzenia Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.


Na terenie administrowanym przez nadleśnictwo pozyskiwane jest średniorocznie 82000 m3 drewna. Przeznaczone jest ono do sprzedaży dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą oraz na potrzeby ludności.  

Przedsiębiorcy zakupują drewno za pośrednictwem Portalu Leśno-Drzewnego (www.zilp.lasy.gov.pl/drewno) oraz aukcji internetowych w aplikacji „e-drewno"
(www.e-drewno.pl).

Zarówno przedsiębiorcy jak i osoby nie prowadzące działalności gospodarczej mogą nabywać drewno na podstawie cennika sprzedaży detalicznej. Sprzedaż ta prowadzona jest w siedzibach leśnictw oraz w biurze nadleśnictwa.

W okresie świąteczno – noworocznym nadleśnictwo pozyskuje około 250 szt. choinek, które przeznaczone są na potrzeby miejscowej ludności. Sprzedaż choinek prowadzona jest w siedzibie Nadleśnictwa Szklarska Poręba.