Asset Publisher Asset Publisher

LASY NADLEŚNICTWA

Pod zarządem Nadleśnictwa Szklarska Poręba znajduje się ponad 14 tys. ha lasów. Tutejsi leśnicy opiekują się także 407,05 ha lasów prywatnych.

Lasy Nadleśnictwa Szklarska Poręba położone są w pasmach Gór Izerskich i Karkonoszy w VII, Sudeckiej, Krainie przyrodniczo - leśnej, mezoregionie Gór Izerskich i Karkonoszy.

Obejmują swym zasięgiem tereny położone między miejscowością Grudza na północy a południowym stokiem Tkackiej Góry na pograniczu z Republiką Czeską od południa oraz między miastem Jelenia Góra na wschodzie i Halą Izerską na zachodzie. 

Kraina Sudecka położona jest w południowo - zachodniej części Polski. Zajmuje stosunkowo niewielki obszar kraju - 5164 km2. Obejmuje pasmo gór zaliczanych do najstarszych w Europie.

Klimat Sudetów jest chłodny i wilgotny, uzależniony od konfiguracji terenu - wraz ze wzrostem wysokości nad poziom morza maleje temperatura powietrza i wzrastają opady.

Średnia roczna temperatura wynosi 6 - 8 oC, spadając poniżej 3 oC na szczytach gór.

Roczne sumy opadów wynoszą od około 600 mm w kotlinach lub na podgórzu do 1200 mm na szczytach gór.

Okres wegetacyjny na ogół jest krótszy niż 210 dni w roku i maleje wraz ze wzrostem wysokości n.p.m.

Lesistość Krainy jest dość wysoka i wynosi 38 %.

Szatę roślinną Sudetów charakteryzuje układ piętrowy, uwarunkowany różnicami klimatycznymi.
Wyodrębniono pięć pięter:

  • podgórze: do 500 m n.p.m.
  • regiel dolny: 500 - 1000 m n.p.m.
  • regiel górny: 1000 - 1250 m n.p.m.
  • strefę kosodrzewiny: 1250 - 1450 m n.p.m.
  • strefę alpejską: powyżej 1450 m n.p.m.

Występowanie siedlisk leśnych jest dość ściśle związane z piętrami wysokościowymi.

W piętrze podgórza występują nizinne i wyżynne typy siedlisk. Stanowią one 23 %.

W reglu dolnym przeważają siedliska górskie (LG, LMG, BMG), zajmujące łącznie około 58 % powierzchni.

W reglu górnym występuje jedynie BWG.

Głównym gatunkiem lasotwórczym jest świerk pospolity, zajmujący 71,6 %. Na siedliskach LMG i LG występuje domieszka buka. Udział buka jest stosunkowo niewielki - około 4,9 %. Występują też jako domieszki: dąb, jodła, sosna oraz olsza czarna.

Zasobność drzewostanów Krainy jest najwyższa w kraju i wynosi 218,5 m3/ha.

Klimat Sudeckiej strefy ekoklimatycznej posiada cechy klimatu chłodnego i wilgotnego, uzależnionego od konfiguracji terenu.

Wraz ze wzrostem wysokości nad poziom morza maleje temperatura powietrza i wzrastają opady.

Cechą charakterystyczną są występujące wiatry południowo - zachodnie typu fenowego.

Zimą w kotlinach górskich często występują inwersje temperatury.