Asset Publisher Asset Publisher

REZERWATY PRZYRODY

Rezerwaty to wydzielone obszary o szczególnych wartościach przyrodniczych, zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym. Ogranicza się tam gospodarkę leśną. Spośród 1441 rezerwatów, które mamy obecnie w Polsce, 671 to rezerwaty leśne o łącznej powierzchni ponad 61 tys. ha. Rezerwaty stanowią 1,6 proc. powierzchni lasów zarządzanych przez LP.

Na terenie nadleśnictwa znajdują się 2 rezerwaty przyrody:

 • w obrębie Szklarska Poręba rezerwat "Torfowiska Doliny Izery"

W obecnych granicach utworzony został w 2007 r. w celu ochrony górskich torfowisk wysokich i przejściowych. Położony jest wzdłuż doliny rzeki Izery, od Izerskiego Bagna na zachodzie poprzez Wręgi, Halę Izerską i jej otoczenie aż po dolinę Kobyły na wschodzie.

Obszar objęty ochroną rezerwatową leży w Nadleśnictwach  Świeradów i Szklarska Poręba.

Powierzchnia całkowita: 529,36 ha ( z czego w zasięgu Nadleśnictwa Szklarska Poręba 315,19 ha), w tym:

 • lasy około 385 ha,
 • zbiorowiska nieleśne około 145 ha.
 • powierzchnia torfowisk: około 234 ha, a w nich:
  • mszary świerczynowe - 106 ha,
  • zarośla kosodrzewiny - 68 ha,
  • wysokotorfowiskowe zbiorowiska nieleśne - 23 ha,
  • zbiorowiska torfowisk przejściowych - 36,50 ha.

Walory tych ekosystemów były chronione w mniejszych od obecnego rezerwatach: "Torfowisko Izerskie" już od 1969 r. oraz "Torfowiska Doliny Izery" od 2000 r.

Osobliwości przyrodnicze:

Dotychczas na tym obszarze odnaleziono i zidentyfikowano 110 gatunków roślin, w tym 54 zarodnikowych i 56 naczyniowych. Wiele występujących tu roślin torfowiskowych należy do gatunków rzadkich i bardzo rzadkich. Gatunkami szczególnie cennymi, uważanymi w Polsce za ginące są:

 • Brzoza karłowata ( Betula nana L. ),
 • Bażyna obupłciowa ( Empetrum nigrum L. ssp. Hermaphroditum HAGERUP ),
 • Żurawina drobnolistkowa ( Oxycoccus microcarpus ),
 • Bagnica torfowa ( Scheuchzeria palustris L. ),
 • Bażyna czarna ( Empetrum nigrum L. ),
 • Wełnianeczka darniowa ( Baeothryon cespitosum L. ),
 • Turzyca bagienna ( Carex limosa L. ),
 • Sit cienki ( Juncus filiformis L. ).
 • Z roślin prawnie chronionych występują także:
 • Rosiczka okrągłolistna ( Drosera rotundifolia L. ),
 • Rosiczka pośrednia ( Drosera intermedia HAYNE ),
 • Widłaczek torfowy ( Lycopodiella inundata L. )
 • Widłak jałowcowaty ( Lycopodium annotinum L. ),
 • Widłak wroniec ( Huperzia selago L. ),
 • Sosna błotna ( Pinus x rhaetica BRÜGGER ),
 • Jałowiec pospolity halny ( Juniperus communis L. ssp. alpina SUTER  ),
 • Kosodrzewina ( Pinus mugo TURRA ),
 • Arnika górka ( Arnica montana L. ).
 • Osobliwości świata zwierzęcego to:
 • Cietrzew ( Tetrao tetrix ),
 • Czeczotka ( Acanthis flammea),
 • Żuraw ( Grus grus ),
 • Traszka górska ( Triturus alpestris )

Nadleśnictwo - za zgodą organów ochrony środowiska - wykasza rozległe fragmenty izerskich łąk oraz spowalnia odpływ wód z torfowisk poprzez budowę zastawek na starych rowach melioracyjnych.

Wełnianki w rezerwacie Torfowiska Doliny Izery (fot. Jerzy Majdan).

 • w obrębie Piechowice - utworzony w roku 1962 rezerwat "Krokusy w Górzyńcu".

Celem ochrony jest najprawdopodobniej naturalne, jedyne poza Karpatami, izolowane stanowisko szafrana wiosennego Crocus vernus ssp. heuffelianus. Stanowisko to znane jest od roku 1811.

Oprócz szafrana w rezerwacie występuje szereg chronionych i wartych uwagi roślin. Najważniejsze z nich to:

 • śledziennica naprzeciwlistna,
 • dziewięćsił bezłodygowy,
 • storczyk plamisty, arnika górska,
 • podrzeń żebrowiec,
 • goryczka trojeściowa,
 • orlik pospolity,

a także niepodlegające ochronie, lecz interesujące składniki flory:

 • wszewłoga górska,
 • ostrożeń dwubarwny,
 • kokoryczka okółkowa,
 • wiciokrzew czarny,
 • lepiężnik biały.

Nadleśnictwo corocznie wykasza łąkowe fragmenty rezerwatu, dzięki czemu sukcesja drzewiastej roślinności leśnej nie spowodowała wyginięcia przedmiotu ochrony.

Krokusy w rezerwacie (fot. Jerzy Majdan).