Lista aktualności Lista aktualności

Zamknięcie przejazdów kolejowych na drogach leśnych

Zamknięcie przejazdów kolejowych na drogach leśnych

W związku ze wznowieniem ruchu kolejowego (linia kolejowa nr 311) na odcinku Szklarska Poręba Górna - granica państwa (Jakuszyce) od dnia 15.01.2021 r. będą zamknięte przejazdy kolejowe na drogach leśnych na wyżej wspomnianym odcinku. Konieczność zamknięcia przejazdów kolejowych znajdujących się przy Wiciarce, za Hutą przy młynie, na Rychliku oraz na Drodze Kwarcowej wynika z obowiązujących przepisów - Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dn. 10 października 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1744).

W związku z powyższym prosimy o przestrzeganie obowiązujących przepisów i zakazu przekraczania torów w w/w miejscach.

Więcej informacji tutaj.