Asset Publisher Asset Publisher

OCHRONA LASU

Znajomość procesów zachodzących w przyrodzie i kontrola stanu środowiska leśnego pozwalają leśnikom przewidzieć zagrożenia, wpływające na stan lasu. Każdego roku podejmowane są działania mające na celu zachowanie trwałości lasu i zwiększenie jego naturalnej odporności na czynniki szkodotwórcze.

Ochrona lasu jest w Nadleśnictwie zagadnieniem najwyższej wagi z racji stałego oddziaływania następujących czynników zagrażających trwałości lasów:

1. zanieczyszczenia przemysłowe - całość lasów znajduje się w I i II strefie uszkodzeń przemysłowych.
 

2. warunki klimatyczne:

 • wiatry - powodują w drzewostanach liczne złomy i wywroty,
 • okiść,
 • przymrozki wczesne i późne.

3. szkodniki owadzie:

 • w uprawach i młodnikach brzozowych - naliścica wierzbowa
 • w drzewostanach świerkowych młodszych klas wieku - rytownik pospolity,
 • w starszych świerczynach: kornik drukarz, kornik drukarczyk, zasnuja świerkowa.

Nękającymi żerami osłabiają one i zabijają drzewa.

W celu określenia stopnia zagrożenia od szkodników owadzich wykonuje się prace z zakresu prognozowania:

 • poszukiwanie w glebie zasnuji świerkowej,
 • pędraków - w szkółce,
 • obserwację pułapek chwytających: brudnicę mniszkę, wskaźnicę modrzewianeczkę, kornika drukarza, szeliniaka i kluka.

Zespół robotników trocinkarzy w okresie od maja do października każdego roku wyszukuje i wyznacza do ścinki drzewa świerkowe opanowane przez korniki. Stale prowadzi się odławianie korników w pułapki feromonowe.

4. zwierzyna leśna - jelenie i sarny wyrządzają szkody w uprawach zgryzając sadzonki. Jelenie spałują, czyli obdzierają korę z drzew stojących lub leżących.

Dla ograniczenia szkód od jeleniowatych stosuje:

 • Grodzenie siatką łowiecką upraw,
 • smarowanie sadzonek oraz drzew repelentami w celu zniechęcenia zwierzyny do zgryzania,
 • Wykładanie drzew zgryzowych


5. grzyby pasożytnicze: opieńka miodowa i huba korzeni.

 

Ochrona lasu to także ochrona przeciwpożarowa.

Nasze nadleśnictwo zaliczone jest do II kategorii zagrożenia pożarowego. Ilość i powierzchnia pożarów jest niewielka, do kilku pożarów rocznie, głównie powodowanych przez nieostrożnych turystów.

Do czynników kształtujących zagrożenie pożarowe obszarów leśnych nadleśnictwa należą:

 • skład gatunkowy drzewostanów oraz ich wiek ,
 • rodzaj pokrywy glebowej,
 • atrakcyjność turystyczna. 


Nadleśnictwo Szklarska Poręba jako jednostka organizacyjna Lasów Państwowych jest częścią systemu alarmowo - dyspozycyjnego RDLP Wrocław - tworzy w nim punkt alarmowo - dyspozycyjny (PAD).