Asset Publisher Asset Publisher

Nad Jagnięcym Potokiem

…..jest takie miejsce, gdzie można w skupieniu i modlitwie być blisko Matki Boskiej Izerskiej….

 

„…Niechaj przechodzień pokłoni się Tobie.

I na chwileczkę odpocznie przy Tobie.

W powiewie lasu, zadumie,

po krótkiej medytacji

modlitwę odmówi.

Odchodząc, żegnając się, wyrzeknie słowa-

Mateńko Izerska,

po wszystkie czasy bądź nam pochwalona!

Amen.”

fragment: Modlitwy do Matki Boskiej Izerskiej autor: Tomasz Jukniewicz

 

fot. J. Tomza

 

fot. J. Tomza

Nad wąwozem Jagnięcego Potoku - 22.10.2014 r. odbyła się uroczystość poświęcenia niezwykłej kapliczki z figurą Matki Boskiej, której inicjatorem jest emerytowany Leśniczy Leśnictwa Skalno (obecnie Leśnictwo Orle) -  Pan Tomasz Jukniewicz. Kapliczka ta - wzniesiona w 90. rocznicę powstania Lasów Państwowych, w miejscu często odwiedzanym przez turystów – przywołuje wspomnienia leśniczego z ponad czterdziestoletniej pracy Leśnika. Leśniczy pracował w czasach nierównej walki ze skutkami zamierania lasów w Sudetach Zachodnich. Miejsce stanowi upamiętnienie trudu i ogromu pracy poniesionego przez wielu ludzi podczas odbudowy izerskich lasów.  

fot. J. Tomza

W 5 rocznice powstania kapliczki w dniu 22.10.2019 r. zebraliśmy się przy niej, by zatrzymać się na chwilę i wsłuchać się w słowa Modlitwy do Matki Boskiej Izerskiej, której autorem jest Pan Tomasz Jukniewicz. Poświęcenia tablicy z modlitwą, podobnie jak dawniej kapliczki, dokonał Jego Ekscelencja Biskup Senior Diecezji Legnickiej ks. dr Stefan Cichy. Obecny był także Ksiądz proboszcz Parafii św. Maksymiliana Marii Kolbego w Szklarskiej Porębie - Bogusław Sawaryn - Duszpasterz leśników Diecezji Legnickiej. Pan Tomasz Jukniewicz wyrecytował wiele strof swoich pięknych i chwytających za serca poematów – będących peanami dla izerskiej przyrody. Nadleśniczy Nadleśnictwa Szklarska Poręba Pan Jerzy Majdan podziękował za piękne upamiętnienie historii nadleśniwa i sposób jej przekazywania obecnym i przyszłym pokoleniom.

fot. J. Tomza