Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

CERTYFIKATY

Przyznanie RDLP we Wrocławiu certyfikatów potwierdza prowadzenie pozyskania drewna w jej jednostkach zgodnie z zasadami zachowania trwałości lasów, zrównoważonego rozwoju i ochrony przyrody.

Forest Stewardship Council A.C. (FSC) powstało w 1993 roku. Jest międzynarodową organizacją promującą odpowiedzialne gospodarowanie zasobami leśnymi świata.

Członkowie FSC – właściciele i zarządcy lasów, organizacje społeczne i przyrodnicze, firmy przetwórstwa drzewnego i papierniczego, sieci handlowe oraz osoby prywatne, zainteresowane odpowiedzialną gospodarką leśną -  skupieni  są w  trzech umownych izbach:

  • Społecznej, stawiającej sobie za cel poprawę warunków życia osób pracujących w lasach, społeczności rdzennych oraz ludności lokalnej żyjących na terenach leśnych,
  • Ekonomicznej, koncentrującej  głównie instytucje i firmy zainteresowane komercyjnym wykorzystaniem zasobów leśnych i ich certyfikacją,
  • Przyrodniczej, zrzeszającej organizacje i instytucje zajmujące się ochroną środowiska naturalnego, dążące do poszanowania walorów przyrodniczych obszarów leśnych.

Proces certyfikacji opiera się na trzech głównych filarach. Są to:

  • standardy opisujące prowadzenie gospodarki leśnej i procedury audytu badającego zgodność prowadzonej gospodarki z tymi standardami,
  • system kontroli pochodzenia produktu w każdej firmie przetwarzającej produkty leśne,
  • zasady użycia logo certyfikatu na produktach pochodzących z certyfikowanych lasów.

Logo FSC jest znakiem prawnie chronionym.

Posługiwanie się logo FSC przez jednostki Lasów Państwowych jest możliwe jedynie po pozytywnie odbytym procesie certyfikacyjnym. Certyfikat przyznawany jest na okres pięciu lat następnie procedura jest powtarzana, co daje gwarancję utrzymania wysokich standardów prowadzenia gospodarki leśnej.

 

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes – Program Zatwierdzenia Systemów Certyfikacji Leśnej) jest największym – działającym od 1999 r.- systemem certyfikacyjnym w Europie. PEFC Council, będąca organizacją typu non-profit obejmuje 35 krajowych systemów certyfikacji leśnej, z których 25 przeszło do tej pory przez rygorystyczny proces oceny z udziałem publicznych konsultacji i niezależnych ekspertów. Te 25 uznanych systemów odpowiada za certyfikacje 200 milionów hektarów lasów, produkujących miliony metrów sześciennych certyfikowanego drewna na potrzeby rynku. Czyni to PEFC największym światowym systemem certyfikacji leśnej.

Głównym celem PEFC jest promocja zrównoważonej gospodarki leśnej.

W polskich lasach PEFC wdrażany jest od 2003 r. z inicjatywy Lasów Państwowych oraz Rady PEFC Polska działającej przy Instytucie Badawczym Leśnictwa. W 2008 roku polskie krajowe standardy PEFC zostały uznane na forum międzynarodowym.