Lista aktualności Lista aktualności

Nabywamy lasy i grunty przeznaczone do zalesienia

    Zgodnie z Zarządzeniem nr 79 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie zasad powiększania zasobów leśnych w wyniku nabywania lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia przez jednostki organizacyjne LP informuję, że Nadleśnictwo Szklarska Poręba zainteresowane jest nabyciem gruntów leśnych oraz gruntów nieleśnych przeznaczonych w Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego do zalesienia.

 

 

Wymogi:

1. Sąsiadowanie z gruntami pozostającymi w zarządzie Nadleśnictwa Szklarska Poręba;

2. Grunty leśne opisane w ewidencji gruntów jako Ls;

3. Grunty rolne przeznaczone w mpzp do zalesienia i opisane w ewidencji gruntów jako RV, RVI, RVIz;

4. Uregulowany stan prawny;

5. Brak obciążeń na rzecz osób trzecich obraz brak sporów granicznych.

 

Więcej informacji uzyskają Państwo pod numerem telefonu 75 71 72 332 * 336 lub drogą mailową: szklarska@wroclaw.lasy.gov.pl