Lista aktualności Lista aktualności

Cietrzew w naszym lesie!

Od roku 2017 Nadleśnictwo Szklarska Poręba rozpoczęło udział w projekcie „Czynna ochrona cietrzewia na gruntach w zarządzie Lasów Państwowych w Polsce”. Jego głównym celem jest ochrona cietrzewia ( Lyrurus tetrix), jednego z najbardziej zagrożonych wyginięciem ptaków w Polsce.

W latach 2017-2018 działania nadleśnictwa skupiały się przede wszystkim na poprawie warunków siedliskowych, polegających na wykaszaniu i odkrzaczaniu aren tokowiskowych. Bardzo ważnym zadaniem była i jest do tej pory redukcji ssaków drapieżnych, takich jak lisy, kuny, jenoty czy szopy pracze, które stanowią ogromne zagrożenie dla tych kuraków leśnych.

Dzięki corocznemu liczeniu kogutów oraz monitoringowi cietrzewi nadleśnictwo wie na jakim poziomie kształtuje się liczba tutejszych osobników.

Aby zasilić lokalną populację i wzmocnić ich pulę genową Nadleśnictwo Szklarska Poręba przystąpiło w tym roku do zadania polegającego na wsiedleniu 30 sztuk cietrzewi. Jednak aby tego dokonać najpierw wybudowano dwie woliery adaptacyjne o powierzchni ok. 100 m2. Woliery zostały przedzielone na pół, po to by pomieścić 4 stadka rodzinne.  Teren,  na którym znajdują się woliery został przygotowany pod budowę wolier oraz  ogrodzony i zabezpieczony pastuchami wraz z fladrami w celu uchronienia młodych cietrzewi przed drapieżnikami.

W dniu 6.09. przywieziono 30 sztuk młodocianych cietrzewi wraz z 3 matkami. Przed wpuszczeniem ich do woliery od ptaków zostały pobrane przez weterynarza próbki do badań parazytologicznych, bakteriologicznych i mikologicznych. Ptaki też zostały przebadane klinicznie- zważone i obejrzane. Cietrzewie zostały również zaobrączkowane obrączkami z tworzywa sztucznego. Każde stadko ma swój indywidualny kolor (czerwony, żółty i niebieski). Od każdego ptaka został pobrany też materiał genetyczny w postaci pióra w celu sprawdzenia jego profilu genetycznego. Woliery i ptaki mają całodobowy nadzór i są dokarmiane pożywieniem, które dostawały u hodowcy oraz pokarmem naturalnym, który występuje w terenie gdzie będą wypuszczane (przede wszystkim borówka czernica, gałązki modrzewia, jarzębiny, kosodrzewiny, wrzos, itd.). Nadzór całodobowy będzie trwał do końca października. Pod koniec października kury matki- wrócą też z powrotem do hodowcy, do tego czasu nie powinno być już więzi między matką a młodymi. Od listopada do połowy grudnia nadzór i dokarmianie będzie doraźne (1-2 razy w tygodniu).

Nadleśnictwo zakupiło też urządzenia telemetryczne  (10 nadajników),dzięki którym możliwy będzie monitoring aktywności wsiedlonych cietrzewi na terenie nadleśnictwa. 29.09. założono nadajniki radiowe telemetryczne (typu naszyjnik) na młodociane osobniki, by w dniu następnym otworzyć woliery i wypuścić ptaki. Uwolnione cietrzewie będą mogły jeszcze przez pewien czas przebywać w wolierze, ponieważ za dnia będzie ona otwarta.

W roku 2020 planowane jest wsiedlenie kolejnych 40 osobników cietrzewi. Wierzymy, że nasze działania pomogą w odbudowie karkonosko-izerskiej populacji cietrzewia i w przyszłości będziemy mogli się cieszyć liczną obecnością tego kuraka w naszych lasach.