Lista aktualności Lista aktualności

„XXV Bieg Leśników” oraz „XVIII Mistrzostwa Polski Pracowników Lasów Państwowych w narciarstwie biegowym”

Szanowni Leśnicy, Uczestnicy 45. Biegu Piastów!

Nadleśnictwo Szklarska Poręba tradycyjnie, jak co roku, organizuje w ramach „Festiwalu Narciarstwa Biegowego - 45. Biegu Piastów” leśne imprezy biegowe pn. „XXV Bieg Leśników” oraz „XVIII Mistrzostwa Polski Pracowników Lasów Państwowych w narciarstwie biegowym”. Imprezy te odbędą się w formule przyjętej przez Stowarzyszenie Bieg Piastów, tj. biegów indywidualnych.

Aby klasyfikacja zawodników w „XXV Biegu Leśników” była możliwa i rzetelna, to odbędzie się ona na podstawie pomiarów czasu dokonanych przez Stowarzyszenie Bieg Piastów, na trasach w Jakuszycach, w terminach zgodnych z poniższym harmonogramem:

  • 20-21.02.2021 start od 8:00, przekroczenie mety do 17:00,
  • 26-28.02.2021 start od 8:00, przekroczenie mety do 17:00,
  • 1.03.2021 start od 8:00, przekroczenie mety do 20:00,
  • 5-7.03.2021 start od 8:00, przekroczenie mety do 17:00

Uczestnicy, którzy wybiorą inny termin bądź trasę, nie będą uwzględniani w klasyfikacji, co za tym idzie nie będą pretendentami do nagród, a uzyskany czas będzie jedynie sprawdzeniem swoich możliwości.

Z uwagi na przewidziane nagrody finansowe, a co za tym idzie wymóg maksymalnie porównywalnych wyników, „XVIII Mistrzostwa Polski Pracowników Lasów Państwowych w narciarstwie biegowym” odbędą się wyłącznie 6 marca 2021 roku (sobota). Zawodnicy muszą przebiec dystans pomiędzy godz. 8:00, a 17:00 – w tych godzinach będzie prowadzony pomiar czasu przez Organizatora.

Punkt odbioru numeru oraz zestawu startowego, zgodnie z regulaminem „45. Biegu Piastów” (dostępnym tutaj) zlokalizowany będzie w hotelu „Bornit”. Zestaw pamiątkowy przygotowany przez Nadleśnictwo będzie można odebrać przy parkingu kancelarii leśnictw naprzeciwko Polany Maliszewskiego w dniu 6.03.2021 r. od godziny 8:00 do 17:00.

Zawodników startujących w „XXV Biegu Leśników” w pozostałe dni, poza w/w terminami, zapraszamy po odbiór pakietu pamiątkowego do Nadleśnictwa Szklarska Poręba od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00. W przypadku braku możliwości odbioru pakietu zostanie on wysłany na wskazany adres, po zakończeniu imprezy.

Zawodnicy będą startować z chipem (otrzymanym z pakietem w hotelu „Bornit”), który pozwoli na pomiar czasu przez Stowarzyszenie Bieg Piastów. Ponadto w trakcie biegu niezbędne jest użycie aplikacji rejestrującej przebieg trasy, zgodnie z regulaminem „45. Biegu Piastów”.

Ogłoszenie wyników nastąpi po 7 marca 2021 roku na stronie internetowej oraz Facebooku Nadleśnictwa Szklarska Poręba. Puchary zostaną rozesłane pocztą, a nagrody pieniężne przesłane przelewem na rachunki bankowe zwycięzców „XVIII Mistrzostw Polski Pracowników Lasów Państwowych w narciarstwie biegowym”. Ze względów bezpieczeństwa, w trosce o zdrowie uczestników, nie odbędą się spotkanie integracyjne oraz dekoracja, które mieliśmy w zwyczaju organizować w dniu „Biegu Leśników”.

Przy rejestracji, przez stronę „45. Biegu Piastów”, należy zaznaczyć kategorię „Leśnicy” a rubryce „Klub” wpisać nazwę nadleśnictwa lub innej jednostki LP, w której są Państwo zatrudnieni. Opłatę startową, wynoszącą 100 zł, należy dokonać przelewem zwykłym (nie przez rejestrację online na stronie organizatora) na konto: Stowarzyszenie Bieg Piastów, 58-580 Szklarska Poręba, ul. Jakuszyce 8, Bank PKO BP O/Jelenia Góra 59 1020 2124 0000 8402 0072 3858. Po dokonaniu opłaty startowej na konto Stowarzyszenia, należy niezwłocznie wysłać potwierdzenie transakcji na adres e-mail: zawodnicy@bieg-piastow.pl. Opłatę należy uiścić od momentu rejestracji w ciągu 5 dni, w przeciwnym razie rezerwacja będzie nieważna, natomiast zgłoszenia dokonane przed opublikowaniem regulaminu należy potwierdzić do 31.01.2021 r.

„Regulamin XXV Biegu Leśników” zostanie opublikowany niebawem na naszej stronie internetowej https://szklarska.wroclaw.lasy.gov.pl/. W razie pytań proszę się kontaktować z Panią Patrycją Majka – instruktorem technicznym ds. LKP i edukacji leśnej w Nadleśnictwie Szklarska Poręba, tel. 661 111 287, email:
patrycja.majka@wroclaw.lasy.gov.pl.

„XXV Bieg Leśników” został objęty honorowym patronatem Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, natomiast „XVIII Mistrzostwa Polski Pracowników Lasów Państwowych w narciarstwie biegowym” patronatem Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu.

Wydarzenie ma charakter imprezy pracowniczej, ogólnopolskiej, promującej pozytywny wizerunek Lasów Państwowych, realizującej cele rekreacyjno – sportowe. Zawody na stałe wpisały się w kalendarz imprez narciarstwa biegowego, od wielu lat integrując środowisko leśników i sympatyków leśnictwa.

Serdecznie zapraszamy do udziału w zawodach i przeżywania sportowych emocji z zachowaniem obowiązującego reżimu sanitarnego szczegółowo określonego regulaminem „45. Biegu Piastów”.