Wydawca treści Wydawca treści

Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF

Posiadanie przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych we Wrocławiu Certyfikatu Dobrej Gospodarki Leśnej FSC zobowiązuje wszystkie podległe jej nadleśnictwa do identyfikacji lasów o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF (ang. High Conservation Value Forests).


Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu Decyzją nr 2 z dnia 19 stycznia 2011 r. wykonała zobowiązanie wynikające z zasady numer 9 FSC i wyznaczyła Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych.

Wyznaczanie lasów HCVF w RDLP we Wrocławiu nastąpiło w oparciu o kryteria opisane w dokumencie FSC "Kryteria wyznaczania lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (High Conservation Value Forests) w Polsce "

W celu uzyskania efektu wizualizacji przygotowane zostały mapy Nadleśnictwa Szklarska Poręba z podziałem na obręby wyznaczonych lasów o szczególnych walorach przyrodniczych.

Lokalizacja Drzewostanów HCVF powołanych na terenie Nadleśnictwa Szklarska Poręba :


Nadleśnictwo Szklarska Poręba w związku z upublicznieniem powyższych dokumentów prowadzi ciągłe konsultacje społeczne i informuje, że ewentualne uwagi odnośnie powołanych „Lasów o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF" należy kierować na adres Nadleśnictwa Szklarska Poręba lub e-mailowo: biuro.szklarska@wroclaw.lasy.gov.pl

 

Materiały do pobrania