Asset Publisher Asset Publisher

Pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę użytków rolnych na cele związane z prowadzeniem gospodarki rolnej

Nadleśnictwo Szklarska Poręba ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę użytków rolnych na cele związane z prowadzeniem gospodarki rolnej, położonych na terenie Nadleśnictwa

 

Szczegóły przetargu zawarte są w poniższych załącznikach.

 

Załączniki do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na dzierżawę gruntów rolnych:

Formularz ofertowy na dzierżawę gruntów rolnych (załącznik nr 2),

projekt umowy dzierżawy (załącznik nr 3),

regulamin przetargu (załącznik nr 5)

oraz mapy gospodarcze nadleśnictwa (załącznik nr 4) wraz z lokalizacją użytków rolnych według numeracji załącznika nr 1