Asset Publisher Asset Publisher

OTWÓRZ SKLEP LUB STOISKO POD MARKĄ "DOBRE Z LASU"

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY Dobre z Lasu to znak towarowy Lasów Państwowych będący elementem projektu “Zdrowa żywność z polskich lasów”. Jego celem jest promowanie produktów pochodzących z polskich lasów. Logotyp „Dobre z Lasu” to świadectwo żywności najwyższej jakości stworzonej na bazie naturalnych składników.

Zasady współpracy

Nadleśnictwo Szklarska Poręba ogłasza możliwość uruchomienia sklepu lub stoiska Dobre z Lasu na zasadach franczyzy. Sklep (stoisko) będzie zarządzany przez niezależnego Operatora wyłonionego w drodze konkursu.

Warianty:

Wariant 1: Lokal przeznaczony na sklep Dobre z Lasu i wyposażenie jest własnością Lasów Państwowych  rekomendowana powierzchnia lokalu 60-100 m2.

Wariant 2: Lokal przeznaczony na sklep Dobre z Lasu jest własnością, bądź jest zarządzany przez niezależnego Operatora a wyposażenie  sklepu stanowi własność Lasów Państwowych 
 rekomendowana powierzchnia lokalu 60-100 m2.

Wariant 3: Lokal i wyposażenie sklepu Dobre z Lasu jest własnością lub jest zarządzane przez Operatora - rekomendowana powierzchnia lokalu 60-100 m2.

Wariant 4: Operator uruchamia Punkt Promocyjny (stoisko) Dobre z lasu w istniejącym sklepie 
 minimalna powierzchnia stoiska 4 m2.

Założono, że sklep (stoisko) Dobre z Lasu zarządzany jest przez niezależnego Operatora, prowadzącego działalność gospodarczą na swój koszt i ryzyko, na podstawie umowy zawartej pomiędzy Operatorem i Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych we Wrocławiu. Operatora wyłania Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu w drodze konkursu. Wszystkie działania promocyjne i marketingowe, będą nadzorowane przez Centrum Informacyjne Lasów Państwowych.

Las to zdrowie


Podstawowe informacje dotyczące „Dobre z lasu”:

O projekcje

Projekt „Zdrowa żywność z polskich lasów”, realizowany przez Lasy Państwowe, ma na celu promowanie dziczyzny, miodów oraz płodów runa leśnego pochodzących z polskich lasów.

Znaczna część dziczyzny pozyskanej w Polsce jest eksportowana do zakładów przetwórczych w Europie Zachodniej, co w połączeniu z zanikiem tradycji przetwarzania i konsumowania dziczyzny w naszym kraju znacznie ogranicza społeczeństwu możliwość jej poznania i posmakowania.

Jednym z celów projektu „Zdrowa żywność z polskich lasów” jest odwrócenie tego niekorzystnego dla polskich konsumentów trendu i umożliwienie konsumpcji w pełni ekologicznej, naturalnej i zdrowej żywności po konkurencyjnych rynkowo cenach. Realizacja tego zadania jest możliwa tylko i wyłącznie dzięki prowadzonej przez polskich leśników zrównoważonej i wielofunkcyjnej gospodarce leśnej. Pozwala ona na korzystanie z dóbr, które daje las, bez wyrządzania mu szkody i zaburzania naturalnej harmonii.

O marce

Marka „Dobre z lasu” to znak towarowy Lasów Państwowych pełniący funkcję społeczno-promocyjną projektu „Zdrowa żywność z polskich lasów”. Logotyp „Dobre z lasu” to świadectwo naturalnego pochodzenia surowców i najwyższej jakości produktów. Logotyp „Dobre z lasu” to także gwarancja, że żywność, którą mamy w dłoni, jest smaczna i zdrowa. To także symbol gospodarowania zasobami przyrody w sposób zrównoważony i zgodny z misją Lasów Państwowych oraz oparty na zasadzie równomiernego zaspokajania potrzeb obu współzależnych od siebie stron – lasu i ludzi.

 

Dodatkowe informacje o projekcie i sklepie można znaleźć na stronie: www.dobrezlasu.pl/

 

Osoby zainteresowane współpracą, w celu zdobycia szczegółowych informacji, mogą się kontaktować z pracownikiem Nadleśnictwa Szklarska Poręba: Pauliną Biardzką - Specjalistą ds. administracyjno - gospodarczych i edukacyjnych (tel.: 757172332 wew. *674 kom. 785 702 848  / email: paulina.biardzka@wroclaw.lasy.gov.pl).