Asset Publisher Asset Publisher

Niepodległa do Hymnu

„Nadszedł wreszcie dzień 11 listopada 1918 r. Już od szeregu dni tłumnie
zgłaszali się do Sekcji Lasów leśnicy, ściągający z różnych stron. Codziennie
toczyły się w gorączkowym nastroju narady z udziałem przybywających
leśników nad zorganizowaniem obsadzenia lasów. Wieczorem,
d. 10 listopada, zaczęto w Warszawie rozbrajać wojsko niemieckie”. (Echa Leśne, 1928r)
 
Przyłączamy się do akcji "Niepodległa do hymnu", aby uczcić 104. rocznicę odzyskania niepodległości.
 
Aby objerzeć Nasze wykonanie "Mazurka Dąbrowskiego" zapraszamy na Nasz Facebook 11  listopada o godzinie 12:00.