Asset Publisher Asset Publisher

nabór zewnętrzny na stanowisko Referent/Specjalista ds. administracyjno-gospodarczych i edukacyjnych w Nadleśnictwie Szklarska Poręba

Nadleśnictwo Szklarska Poręba ogłasza nabór zewnętrzny na następujące stanowisko:

  • Referent/Specjalista ds. administracyjno-gospodarczych i edukacyjnych

Termin dostarczenia dokumentów do dnia 22.09.2023 r. w sekretariacie Nadleśnictwa Szklarska Poręba w godzinach od 7.00 – 15.00 lub pocztą na adres:
Nadleśnictwo Szklarska Poręba
ul. Krasińskiego 6
58-580 Szklarska Poręba

W przypadku nadsyłania dokumentów pocztą decyduje data wpływu dokumentów do sekretariatu, a nie data stempla pocztowego, dokumenty, które wpłyną po terminie – nie będą rozpatrywane. Dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem: ,,Nabór na stanowisko Referent/Specjalista ds. administracyjno-gospodarczych i edukacyjnych, w lewym górnym rogu należy zamieścić adres korespondencyjny kandydata lub
pocztą elektroniczną na adres szklarska@wroclaw.lasy.gov.pl

Kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani do rozmowy kwalifikacyjnej, zostaną telefonicznie powiadomieni o jej terminie.